AKORDI  ZA  ELEKTRIČNU KLAVIJATURU
NASLOVNICA  ELEKTRIČNA KLAVIJATURA  ČESTA PITANJA  SAMOUKI KLAVIJATURISTI  HARMONIJSKI SIMBOLI  AKORDI ZA EL. KLAVIJATURU
YAMAHA PSR-730  Akordi su namijenjeni za električne klavijature s  elektronskim aranžerom  koji  "komponira"   pratnju  prema odabranom ritmu i akordu koji se  svira lijevom  rukom na lijevoj  strani klavijature.  Za to je  namijenjen  prostor od jedne  i pol  oktave u rasponu od tona "C" u velikoj oktavi  do  tona  "fis" u maloj  (na slici dolje označeno sivo). Prostor na klavijaturi od malog "g" malog pa sve do tona "C4" služi za sviranje melodijske linije. Polazni akord je G-dur  kvintakord i iz te pozicije su građeni svi drugi akordi koji se spajaju najkraćim putem na tonove slijedećeg akorda, te se iz tog razloga pojavljuju  u obratima. Ne znači da su to najbolja rješenja, ali u svakom slučaju je dobro da se akordi nauče i spajaju najkraćim putem kako bi se brzo mogli promijeniti. Akordi su građeni za elektronski aranžer te se u nekim slučajevima  kose s teorijom  klasične  harmonije. Što se prstometa  tiče također treba  napomenuti da neće uvijek biti najbolje riješenje ovdje navedeno što ovisi o tome koji je akord prethodio, te u tom smislu treba činiti najbolji i najjednostavniji  slijed prstometa.


                          C     C    D   D    E    F   F    G   G    A   A    H   

 
               AKORDIČKA PRATNJA                                                                          MELODIJA                                                                                                                               LIJEVA RUKA

 DESNA RUKA

        C                                                                                                                                                                VRH STRANICE

CCmC-5
                  5           2       1
                 5            2    1

               5              2       1
C+5Cm-5C6

                   5         2       1

               5             2     1

                 5   4       2       1
Cm6C7Cm7

                 5   4      2     1

                 5     3     2      1

                 5     3     2     1
C+7C-7C7-5

                 5       3    2       1

                5     4       2     1

               5       3     2       1
C7+5Cm7-5Cm+7

                    5  4    2       1

               5       3      2     1

                 5       3   2     1
Cm+7-5C+7+5C9

               5         3  2      1

                    4    3   2      1

                 5     4     3  2   1
              C (D)                                                                                                                         VRH STRANICE
CCmC-5

                   5            2          1

                    5               2           1

                 5              2        1
C+5Cm-5C6

                      5         3        1

                    5                      2      1

                    5  4              2        1
Cm6C7Cm7

                    5  4        2    1

                    5     3     2        1

                    5     3      2    1
C+7C-7C7-5

                    5         3  2        1

                 5     4       2    1

                 5       3     2        1
C7+5Cm7-5Cm+7
                      4   3     2        1
                 5       3     2    1

                    5        3 2    1
Cm+7-5C+7+5C9

                 5           3  2     1

                      5       3 2         1

                    5     4     3   2    1
        D                                                                                            VRH STRANICE
DDmD-5

               5     3             1

             5       3              1

               5   4              1
D+5Dm-5D6

               5       2         1

             5     4             1

               5     3  2       1
Dm6D7Dm7

             5       3    2       1

               5     4        2   1

             5       4                            2  1
D+7D-7D7-5

               5     4          2 1

             5     4      2       1

               5   4          2   1
D7+5Dm7-5Dm+7

               5       3      2  1

             5     4         2  1

             5       4           2 1
Dm+7-5D+7+5D9

            5      4            2 1

               5       3        2 1

               5     4       3         2  1
        D (E)                                                                                       VRH STRANICE
DDmD-5

                 5     3             1

               5       3             1

                  5   4              1
D+5Dm-5D6

                 5       3           1

               5     3               1

                 5     3      2      1
Dm6D7Dm7

               5       3      2     1

                 5     3          2      1

               5       3         2  1
D+7D-7D7-5

                 5     3          2 1

               5     4        2     1

                 5   4                                   2   1
D7+5Dm7-5Dm+7

                 5       3      2   1

               5     4         2  1

               5       4            21
Dm+7-5D+7+5D9

               5     4            2 1

                 5       3                           2 1

                 5     4       3    2     1
              E                                                                                                                                                        VRH STRANICE
EEmE-5

                   5     3             1

                 5       3             1

                    5   4             1
E+5Em-5E6

                   5         2       1

                 5     4              1

                    5     3                  2     1
Em6E7Em7

                   5     3        2   1

                   5     3         2  1

                 5       4         2  1
E+7E-7E7-5

                   5     3                                   2 1

                 5     4         2     1

                     5   4            2  1
E7+5Em7-5Em+7

                   5         3     2  1

                 5     4           2  1

                 5       4           2 1
Em+7-5E+7+5E9

                 5     4            2 1

                   5          3      2 1

               5   4    3         2  1
              F                                                                                                                                                          VRH STRANICE
FFmF-5
             5       3      1
             5     3         1

             5       3    1
F+5Fm-5F6

             5                          3          1

             5     3      1

               5       4         2    1
Fm6F7Fm7

             5     4             2   1

             5       4        2      1

              5     4                       2      1
F+7F-7F7-5

             5       4       2       1

             5     4                 2       1

             5        3  2          1
F7+5Fm7-5Fm+7

             5      3          2  1

             5     3    2         1

             5     3         2      1
Fm+7-5F+7+5F9

            5     4       2           1

             5       3          2     1

             5    3         2     1
         F (G)                                                                                                                                            VRH STRANICE
FFmF-5

               5        3       1

               5     3          1

               5       3     1
F+5Fm-5F6

               5       3         1

                             5     3       1

               5       3       2  1
Fm6F7Fm7

               5     4         2   1

               5       3       2    1

               5     4         2     1
F+7F-7F7-5

                5       3       2        1

               5     4       2     1

               5       3     2      1
F7+5Fm7-5Fm+7

               5       4         2  1

               5     4      2         1

               5     4         2        1
Fm+7-5F+7+5F9

               5     4       2          1

               5       4         2      1

               5   4  3       2     1
        G                                                                                                                                                         VRH STRANICE
GGmG-5

                 5       3       1

                 5     3         1

                 5       3     1
G+5Gm-5G6

                 5       3          1

                 5     3       1

                 5       4       2  1
Gm6G7Gm7

                 5     4         2  1

                 5       4       2      1

                 5     4         2      1
G+7G-7G7-5

                 5       3       2        1

                 5     4       2    1

                 5       3     2        1
G7+5Gm7-5Gm+7

                 5       4         2    1

                 5     3       2        1

                 5     4         2        1
Gm+7-5G+7+5G9

                 5     3       2          1

                 5       3         2      1

                 5   4  3       2      1
              G (A)                                                                                                                                           VRH STRANICE
GGmG-5

                   5         3     1

                    5     3        1

                                     5          3   1
G+5Gm-5G6

                   5         3       1

                   5     3       1

                    5         3     2    1
Gm6G7Gm7

                   5     4         2    1

                   5         3     2      1

                    5    4         2      1
G+7G-7G7-5

                 54         2     1

                   5     4       2      1

                    5         3   2        1
G7+5Gm7-5Gm+7

                    5        4       2    1

                   5     4       2        1

                 5 4     2         1
Gm+7-5G+7+5G9

                 5 4     2       1

                 5 4        2              1

                    5   4     3     2      1
               A                                                                                                                                                               VRH STRANICE
AAmA-5

                     5         3     1

                     5        3       1

                      5         3  1
A+5Am-5A6

                     5          3        1

                     5       3     1

                      5         3    2   1
Am6A7Am7

                                           5       4       2    1

                  5  4         2    1

                 5   4       2       1
A+7A-7A7-5

                   5 4         2    1

                      5      4     2      1
                 5   4         2   1
A7+5Am7-5Am+7

                 5  4          2        1

                 5   4       2     1

                    54       2       1
Am+7-5A+7+5A9

                   5 4      2     1

                   5 4          2        1

                 5   4  3     2     1
                A (H)                                                                                                                                      VRH STRANICE
AAmA-5

             5         2         1

             5         2       1

         5             2         1
A+5Am-5A6

               5       2         1

         5             2       1

              5  4     2         1
Am6A7Am7

             5  4     2       1

             5     3   2         1

             5     3  2       1
A+7A-7A7-5

             5      3 2         1

         5      4     2       1

         5         3   2         1
A7+5Am7-5Am+7

               5   4  2         1

         5         3   2       1

             5       3 2       1
Am+7-5A+7+5A9

        5            3 2      1

               5     3 2         1

             5     4  3     2    1
               H                                                                                                                                                               VRH STRANICE
HHmH-5

               5         2         1

               5         2       1

             5           2         1
H+5Hm-5H6

                 5       3          1

             5           2       1

               5   4    2         1
Hm6H7Hm7

               5   4    2       1

               5     3  2         1

               5     3  2       1

H+7H-7H7-5

               5       3 2         1

             5     4    2       1

             5       3  2         1
H7+5Hm7-5Hm+7

                 5   4  3         1

             5       3  2       1

               5       3 2      1
Hm+7-5H+7+5H9

             5         32       1

                 5     32         1

               5     4  3     2   1
              AKORDE  ZA KLAVIJATURU u PDF  formatu možete preuzeti  OVDJE

NASLOVNICA  ELEKTRIČNA KLAVIJATURA  O MENI  MOJ PRIJATELJ "TIMER"  KONTAKT   FOTO ALBUM  KORISNI LINKOVI  LITERATURA   MIDI  MP3  VIDEO  FACEBOOK

Hvala Vam na posjeti moje web stranice!
Cijenim Vaše kritike, sugestije i savjete!
Za kontakt kliknite OVDJE

Document made with KompoZer


www.vlatko-kufner.com